top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ

ΕΝΦΙΑ: Μειωμένος κατά 10% για τις ασφαλισμένες κατοικίες -έως 22/2/2024 οι αιτήσεις

Έγινε ενημέρωση: 6 ΦεβΛογότυπο Ventzios Accounting

Ζευγάρι κοιτά την έκπτωση % στο ακίνητο

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας. Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα που αναγράφεται στο Ε9 ,στην στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου» με κωδικό 1: Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην Μονοκατοικίας και 2: Μονοκατοικία.

 

Για να χορηγηθεί η μείωση στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει κατά το προηγούμενο έτος:


  • Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

 

  • Η ασφάλιση να καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) εντός του ίδιου έτους.

 

  • το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους που αναφέρθηκαν παραπάνω, να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνακα 1, για τον/τους ΑΤΑΚ που αποτελεί/ούν την κατοικία.

 

Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.


Το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι συμπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστική επιχείρηση με συνολική διάρκεια ασφάλισης τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών εντός του ίδιου έτους.


 Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Για την χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση ετησίως μέσω της εφαρμογής myProperty της ΑΑΔΕ , με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET. Εν συνεχεία ,επιλέγει τον ΑΤΑΚ που αφορά την ασφαλισμένη κατοικία και το συσχετίζει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν ο φορολογούμενος έχει περισσότερες από μία ασφαλισμένες κατοικίες, επαναλαμβάνει την διαδικασία.

 

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τους ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, τα οποία ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET.

 

  • Ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024.

 

  • Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις  πραγματοποιείται το αργότερο έως 11/3/2024.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ


  • Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις πληρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους χορηγείται μείωση δέκα τοις εκατό (10%) στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας.

 

  • Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις πληρούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος

 

  • Στις περιπτώσεις που η μείωση δεν χορηγήθηκε κεντρικά, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με το έντυπο «Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ» . Για τη χορήγηση της μείωσης απαιτείται η προσκόμιση του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.


Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους :Για επιπλέον ερωτήσεις και περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας.


Το λογιστικό μας γραφείο είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξει σε όλα τα επιχειρηματικά θέματα.


Είμαστε διαθέσιμοι για ατομικές συναντήσεις, μέσω τηλεφώνου, zoom calls ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προκειμένου να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις και να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για την επιχείρησή σας. 


331 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page